BOMAG BT 60 STAMP

Stamp v2

Kvalitet på både asfaltmassa och arbetsmaskiner är helt avgörande på hur bra slutresultatet kommer att bli. Vi föredrar därför att arbeta med marknadens bästa maskiner vid utläggning av asfaltmassa. För de allra minsta reparationsjobben är Bomags stampar att föredra. Med

Publicerad i

POTMIX HOTBOX

Asfaltcontainer 2.5

Vår Potmix Hotbox är en uppvärmningsbar behållare med utmatningskruv för varmasfalt och vår asfalt. Asfaltläggning blir både ekonomiskt lönsammare och kvalitativt bättre med användning av varmasfalt vid större volymer av asfaltreparationer. Om asfalteringen dessutom är spridd på många olika platser

Publicerad i

I Arkiv